Projeye yönelik bilgiler

LGBT gençler farklı cinsel yönelim ve cinsel kimliklerine uygun yaşam oluşturmalarında büyük zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Projemiz kapsamında göçmen kökenli LGBT gençleri ve genç yetişkinlerin geleneksel ve dini nedenlerden kaynaklanan yaşam şartlarını iyileştirmek hedeflenmektedir.

Projemiz kültürel ve dini hassasiyeti kapsamaktadır.

Transkulturalitat: Kültürlerin birçok ortak yönleri var olup  birbirimizden çok şey öğrenebiliriz.

Projemiz çerçevesende farklı kültürlere sahip insanlar ve cemiyetlerin  birbirinin  değer, standart  ve geleneklerine anlayış göstermeleri ve karşılıklı toleransın yerleşmesi hedeflenmektedir.

Ayrıca, gerekli çözüm yöntemlerini belirmek, uygulamak ve Stuttgart’ta yaşayan LGBT gençlerin daha rahat yaşamalarını sağlamaktır.

Hedeflerimize ulaşmak için röportajlar yapmaktayız

  • Farklı kültürlerden gelen LGBT gençler ve genç yetişkinler
  • LGBT gençlerin aile yakınları, göçmen kökenli kuruluşların temsilcileri, dini organizasyon ve LGBT camiası temsilcileri
  • Gençlik daireleri, Sosyal alanda çalışmalar yapan uzmanlar, organizasyon temsilcileri

Deneyimlerinizi bizimle paylaşmak istiyorsanız: Bizimle irtibata geçerseniz çok seviniriz.

Proje çalışmasında elde edilecek sonuçlar gençlik çalışma daireleri, danışmanlık merkezleri ve kamuoyuna duyurulacaktır.  LGTB gençliği ve genç yetişkinlere yönelik yapılan röportajlardan  sonra ortaya çıkacak destek önlemleri   geliştirilerek uygulanmaya konacak. Bu önlemler ve sonuçlar bu sayfada yayınlanacak.